O društvu

Podatki
Društvo upokojencev Lesce
Alpska cesta 58
4248 Lesce

ID za DDV: 24355879
Matična številka: 5079195000
TRR: SI56 0700 0000 0093 210, Gorenjska banka

Upravni odbor
Predsednik: Vasilij Koman 031 355 738 vasokoman@gmail.com
Podpredsednik: Branko Rupar  041 616 055   brupar01@gmail.com
Tajništvo in projekt starejši za starejše: Marjeta Vizovišek 041 382 176 tajnica.dulesce@gmail.com
Blagajnik: Metka Globočnik 031 330 616 metka.globocnik@gmail.com
Komisija za šport: Niko Podgornik 031 400 707 niko.podgornik1@gmail.com
Komisija za kulturo in izobraževanje: Tatjana Toman 051 444 146 jana.toman1@gmail.com
Komisija za izleta: Branko Rupar 041 616 055 brupar01@gmail.com

Član: Vladka Čufar 041 233 733 vladka.cufar@gmail.com
Zdravstvo: Štefka Trdina
Gospodar: Franci Čufar
Urejanje spletnih strani: Žare Lozar
Fotografiranje: Milan Vogrin
Poverjeniki in poverjenice

VLADKA ČUFAR, prostovoljka in poverjenica za Alpsko, Čopovo, Dobrško, Tržaško, Planinsko, Letališko, U. Kokrškega odreda, Valvazorjevo in Na Trati 041 233 733 vladka.cufar@gmail.com
MARIJA BORŠIČ, prostovoljka in poverjenica za Boštjanovo, Šobčevo, Rožno d., Na Vrtači, 041 841 351
JERI HEBERLE, prostovoljka in poverjenica za Dacarjevo,Blejsko, Aljaževo, Vojkovo, C. na Lipce in Alpsko (št.64 – 94) 040 662 454
NIKA AVGUŠTINČIČ, prostovoljka in poverjenica Na Trati, Alpska (št. 1-9) 041 762 628
MARINKA ULČAR, prostovoljka in poverjenica za Hraško,Dežmanovo,Alpsko (27-63) 041 186 103
MARJANA BURJA, prostovoljka in poverjenica za Koroško,Vodnikovo,Savsko,Plano 041 531 954
POLONA ŠMIT, prostovoljka in poverjenica za Hraše, 040 328 288
ANA KOLMAN, prostovoljka  in poverjenica za Hlebce, 031 395 508
VIDA MULEJ, prostovoljka  in poverjenica za Studenčice    031 226 266                                                              
MILAN KONČAN, poverjenik za Finžgarjevo 070 218 557
KATJA ČEBAŠEK, poverjenica za  Radovljico in Dom dr.  Janka Benedika, 031 790 696

MARIJA KIRIN, poverjenica in kontakt za pevski zbor, 031 246 011 marija.kirin48@gmail.com
Nadzorni odbor
Marjana Kozamernik: predsednica
Ernest Noč: član,
Franci Čufar: član
Častno razsodišče
Stana Smole: predsednica,
Tone Noč: član,
Nagrade in priznanja
Priznanja za leto 2020
Pravila društva
Statut

Simboli društva
Opis logotipa
Prapor
Pridružite se nam
Vpisni list z anketo _ pristopnica
Članarina za leto 2022 znaša 10,00 €.