O društvu

Podatki
Društvo upokojencev Lesce
Alpska cesta 58
4248 Lesce

ID za DDV: 24355879
Matična številka: 5079195000
TRR: SI56 0700 0000 0093 210, Gorenjska banka

Upravni odbor
Predsednica: Marjeta Vizovišek 041 382 176 marjeta.vizovisek@gmail.com
Podpredsednik: Branko Rupar  041 616 055   brupar01@gmail.com
Tajništvo: Jožica Sterle 040 652 597 tajnica.dulesce@gmail.com
Blagajnik: Metka Globočnik 031 330 616 metka.globocnik@gmail.com
Komisija za šport: Milena Šušteršič 031/234 982 sustersic.milena@gmail.com
Komisija za kulturo in izobraževanje: Ana Kolman 031 395 508 ana.kolman@gmail.com
Komisija za izleta: Branko Rupar 041 616 055 brupar01@gmail.com
Projekt starejši za starejše: Jožica Sterle 040 652 597 jozica.sterle@gmail.com
Sekcija ročnih del: Vladka Čufar 041 233 733 vladka.cufar@gmail.com
Koordinatorka in poverjenica za pevski zbor: Marija Kirin 031 246-011 marija.kirin48@gmail.com
Gospodar: Franci Čufar 041 827 914
Informatika in urejanje spletnih strani: Žare Lozar 041 721 626 zare.lozar@hotmail.com
Prostovoljke
VLADKA ČUFAR, prostovoljka za Planinsko, Čopovo, Dobrško ulico    in delno Alpsko cesto 041 233 733
JERI HEBERLE, prostovoljka za Aljaževo, Vojkovo ulico, c. na Lipce in del Finžgarjeve ulice ter Alpske c. – od proge do konca 040 662 454
ANA KOLMAN, prostovoljka za Hlebce, 031 395 508
NIKA AVGUŠTINČIČ, prostovoljka za Trato in začetek Alpske 1 – 9 041 762 628
MARIJA BORŠIČ, prostovoljka za Vrtačo, Rožno dolino, Boštjanovo in Šobčevo ulico , 041 841 351
VIDA MULEJ, prostovoljka za Studenčice    031 226 266
POLONA ŠMIT, prostovoljka za Hraše, 040 328 288
MIRJANA SOVIČ, prostovoljka za ulico Kokrškego odreda, Valvasorjevo ulico in Begunjsko cesto, 041 331 864
MARJANA BURJA, prostovoljka za Savsko cesto in del Finžgarjeve ulice 041 531 954
ZDENKA TONEJC, prostovoljka za Tovarniško in Finžgarjevo ulico, Plano in Dolino, 041 965 480
MARIJA KRAPŠE, prostovoljka za Tržaško, Dežmanovo in  Hraško ulico ter delno Alpsko cesto, 070 451 110
METKA GLOBOČNIK, prostovoljka za Dacarjevo in Blejsko ulico, 031 330 616
MARIJA KIRIN, poverjenica in kontakt za pevski zbor, 031 246 011 marija.kirin48@gmail.com

AMBROŽIČ ANICA, prostovoljka za Vodnikovo in Koroško ulico, 040 415 233
KATJA ČEBAŠEK, poverjenica za  Radovljico in Dom dr. Janka Benedika, 031 790 696
Nadzorni odbor
Marjana Kozamernik: predsednica
Tatjana Justin: član,
Franci Čufar: član
Častno razsodišče
Stana Smole: predsednica,
Tone Noč: član,
Nagrade in priznanja
Priznanja za leto 2020
Pravila društva
Statut

Simboli društva
Opis logotipa
Prapor
Pridružite se nam
Vpisni list z anketo _ pristopnica
Članarina za leto 2023 znaša 10,00 €.
Uradne ure: vsak četrtek od 9:00 – 10:00 v pisarni društva.