Komisija za turizem

Koordinator: Jurij Palhartinger, 041 835 561, jurij.palhartinger@gmail.com

Izleti

Letovanje